Artikkel

Diabeetikute abivahendite soodustused alates 01.01.2017

Diabeetikute abivahendite soodustused alates 01.01.2017

Ulvi Tammer-Jäätes
04.05.2017

Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst ning vormistab selle soodustingimustel soetamiseks digitaalse meditsiiniseadme kaardi.

Seadme ostmiseks tuleb patsiendil pöörduda apteeki või haigekassaga lepingu sõlminud müüja poole ning esitada isikut tõendav dokument. Kui ostate seadmeid kellelegi teisele, siis on vajalik selle inimese isikukood, kellele seadet ostate.

 

Glükomeetrid

Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike glükomeetri testribade eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses: 90% piirhinnast

 1) alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1650 testriba eest kalendripoolaastas;

 2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1100 testriba eest kalendripoolaastas;

 3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;

 4) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;

 5) I tüübi diabeedi haigele kuni 900 testriba eest kalendripoolaastas;

 6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 450 testriba eest kalendripoolaastas;

 7) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba eest kalendripoolaastas;

 8) täpsustamata diabeedi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud diagnoosikood E14) haigele kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;

 9) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;

 10) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas.

 

Insuliini süstevahendi Pen-i nõelad

Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses: 90% piirhinnast

 1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;

 2) I tüübi diabeedi haigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;

 3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 500 nõela eest kalendripoolaastas;

 4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas;

 5) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 350 nõela eest kalendripoolaastas;

 6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid (v.a insuliin), kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas

 

Lansetid

Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike lantsettide eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses: 90% piirhinnast

 1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 1650 lantseti eest kalendripoolaastas;

 2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1100 lantseti eest kalendripoolaastas;

 3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;

 4) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;

 5) I tüübi diabeedi haigele kuni 900 lantseti eest kalendripoolaastas;

 6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 450 lantseti eest kalendripoolaastas;

 7) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 lantseti eest kalendripoolaastas;

 8) täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;

 9) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;

 10) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas.

 

Haavaplaastrid ja haavasidemed diabeetiliste haavandite raviks

Diabeetiliste haavandite haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 69 lõigetes 1–30.

Haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast diabeetilise haavandi diagnoosimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 10 diabeetilise jalahaavandi korral, kuni 28 haavaplaastri või haavasideme eest iga haavandi kohta.

 

Insuliinipumbad

Haigekassa võtab üle diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:

 1) kuni 4-aastasele (kaasa arvatud) lapsele ühe insuliinipumba eest;

 2) 5–18-aastasele isikule, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe insuliinipumba eest 5 kalendriaasta jooksul.

 

Insuliinipumba infusioonivahendid

Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite Quick-Set ja Silhouette eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendi Sure-T eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 180 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

Insuliinipumba reservuaarid

Haigekassa võtab üle insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 100 reservuaari eest kalendriaastas.

Haigekassa võtab üle insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 75 Accu-Chek Spirit insuliinipumba reservuaari eest kalendriaastas.

Insuliinipumba saatja komplekt

Haigekassa võtab üle ühe insuliinipumba saatja komplekti eest tasu maksmise kohustuse 2 kalendriaasta jooksul ühe kindlustatud isiku kohta, kes § 63 lõikes 2 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa.

 

Insuliinipumba glükoosisensorid kuni 4-aastastele lastele

Haigekassa võtab üle kuni 48 glükoosisensori eest tasu maksmise kohustuse kalendriaastas ühe kuni 4-aastase lapse (kaasa arvatud) kohta, kes kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa.

Insuliinipumba glükoosisensorid 5–18-aastastele lastele

Haigekassa võtab üle kuni 48 glükoosisensori eest tasu maksmise kohustuse 50% ulatuses piirhinnast kalendriaastas ühe 5–18-aastase lapse kohta, kes § 63 lõikes 2 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa.

Täpsem info Eesti Haigekassa kodulehelt:

http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/ravimid-ja-meditsiiniseadmed

 

Viited