Silt: Testribad

Glükomeetri testribade piirhinna muudatus alates 01.07.2014

Glükomeetri testribade piirhinna muudatus alates 01.07.2014

Testribadele rakenduvad piirhinnad alates 1. juulist kui lõpeb pooleaastane üleminekuaeg piirhinnasüsteemile. Haigekassa analüüs näitab, et vastupidiselt kartustele muutub testribade ostmine alates 1. juulist vaatamata piirhinna kehtestamisele valdavale enamikule patsientidest isegi senisest soodsamaks.

LOE EDASI
Haigekassa makstavad hüvitised

Haigekassa makstavad hüvitised

Eesti Haigekassa maksab kolme tüüpi hüvitist: töövõimetushüvitis (haigushüvitis, sünnitushüvitis, hooldushüvitis, lapsendamishüvitis), täiendav ravimihüvitis ja hambaravihüvitis (hambaravihüvitis, hambaproteeside hüvitis).

NB! Kõigi hüvitiste kohta saab täpsemat infot internetist aadressilt www.haigekassa.ee või Haigekassa infotelefonil 16363.

LOE EDASI
Milliseid meditsiiniseadmeid hüvitab Haigekassa?

Milliseid meditsiiniseadmeid hüvitab Haigekassa?

Haigekassa kompenseerib kindlustatule järgmisi meditsiiniseadmeid:
– glükomeetri testribad diabeedihaigetele;
– insuliinipump diabeedihaigetele (alla 4-aastastele lastele ja 4-18-aastastele kindlustatutele, kes on vajanud diabeedi ebastabiilse kulu tõttu aasta jooksul ravi piirkondlikus haiglas 3 ja enam korda;

LOE EDASI
Glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmine 2007

Glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmine 2007

Alates 15.04.2007. a. on glükomeetri testiribade hüvitamise tingimused muutunud. Haigekassa kompenseerib diabeetikule vajalike glükomeetrite testribade eest ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) alla 19 aastasele lapsele 600 testiriba eest poolaastas;
2) I tüübi diabeedi haigele 300 testiriba eest poolaastas.

LOE EDASI
Glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmise tingimused alates 01.01.2012

Glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmise tingimused alates 01.01.2012

Glükomeetri testiribade hüvitamise tingimused on muutunud vastavalt sotsiaalministri määrusele: Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

LOE EDASI
Diabeetikute abivahendite soodustused alates 01.01.2017

Diabeetikute abivahendite soodustused alates 01.01.2017

Seadme ostmiseks tuleb patsiendil pöörduda apteeki või haigekassaga lepingu sõlminud müüja poole ning esitada isikut tõendav dokument. Kui ostate seadmeid kellelegi teisele, siis on vajalik selle inimese isikukood, kellele seadet ostate.

LOE EDASI

Viited