Silt: Diabeediliidu tegevus

Diabeetikud pahased: haigekassa andis ravimise praksiseta ettevõttele

Diabeetikud pahased: haigekassa andis ravimise praksiseta ettevõttele

Silja Paavle, 4. mai 2011, “Õhtuleht”
Diabeediliidu juhatuse liige Rein Suppi rõhutab, et kroonilise haiguse puhul on oluline arsti ja patsiendi kestev usalduslik suhe ning raviprotsessi järjepidevus.

LOE EDASI
Kodanikuühenduste eetikakoodeks

Kodanikuühenduste eetikakoodeks

Usume EMSLis, et ühendused saavad ja peavad olema avatumad ja läbipaistvamad kui ehk teiste sektorite organisatsioonid. Abimeheks siin on 2002. aastal ühenduste endi poolt vastu võetud eetikakoodeks. Kodanikuühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes.

LOE EDASI
Diabeediorganisatsioonide küsitlus 2012

Diabeediorganisatsioonide küsitlus 2012

Vajadus selgitada väljasuurimad puudused hetkel kehtivas korras abivahendite soodustuse saamisel ja diabeediravi üldiselt: Patsientide poolne üleeestiline tagasiside, Küsitluslehed väljastati 21 organisatsioonile, Vastuseid 21. Seltside ettepanekud: Korrastada endokrinoloogi konsultatsioonile suunamine, Taasturavi/rehabilitatsioonikeskuse avamine diabeetikutele

LOE EDASI
Tervisepäev

Tervisepäev

Eesti Diabeediliit pakub firmade kollektiividele ja gruppidele võimalust anda üritustele lisaväärtus, mõõtes oma tervisliku seisundit. Üritus on saanud populaarseks eriti firmade pere- ja suvepäevade raames sagedusega 2-4 korda aastas. Perepäevi on korraldatud bowlingu, spordiklubide ja kultuurimaja saalides. Mõõtmistulemused fikseeritakse “Osaleja kaardil”, mis mahutab kahed mõõtmised ja annab hea ülevaate tervisliku seisundi muutustest.

LOE EDASI
Diabeediliit võitis

Diabeediliit võitis

Mis tulemusi andis võitlus selle eest, et insuliini piirhinnaga ei tõuseks patsiendi omaosalus? Insuliinide piirhindade osas saavutasime patsiendile insuliini kättesaadavuse 100% soodustusega. Kindlasti on see märkimisväärne saavutus. Hetkel on kerkinud päevakorda teiste diabeediravimite (tablettravi) kompenseerimise mehhanism.

LOE EDASI
EDA arengukava 2011 – 2017

EDA arengukava 2011 – 2017

Eesti Diabeediliit on mittetulunduslik organisatsioon, mis loodi 1992 a. 4 kohaliku diabeetikute seltsi poolt.
Tänaseks on Eesti Diabeediliit katusorganisatsiooniks 22 liikmesühingule ja 14 toetajaliikmele üle kogu vabariigi. EDA on eraõiguslik juriidiline isik, kelle liikmeteks on EDA põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad diabeedialal tegutsevad juriidilised ühingud.

LOE EDASI
Diabeetikute tööhõive parendamise seire 2013

Diabeetikute tööhõive parendamise seire 2013

Eesti Diabeediliit korraldas teavitusprojekti „Diabeetikute tööhõive parendamise seire“ 2013. Projekti rahastajaks oli EPIF (HMMN), Eesti Diabeediliit. Diabeedibuss külastas maakondade asulaid juhuvaliku põhimõttel. Diabeedibussi teenindasid meedikute brigaad (endokrinoloogid ja diabeediõed). 

LOE EDASI
Eesti Diabeediliidu üldkogu aastakoosolek Ruunavere Hotellis

Eesti Diabeediliidu üldkogu aastakoosolek Ruunavere Hotellis

Eesti Diabeediliidu üldkogu aastakoosolek toimub 01-02.07.2017 Ruunavere Hotellis.

LOE EDASI
Diatleetide spordilaager

Diatleetide spordilaager

Spordilaager sobib igale diabeetikule. Nii naistele kui meestele, sportlastele ja tugitoolisportlastele. Vajadusel teeme trenni mitmes grupis. Lisaks on kavas loengud ning jagame erinevaid kogemusi. Boonusena paigaldame igale osalejale laagri ajaks monitoorimisseadmed, et tulemused oleksid 24/h jälgitavad. Tekkis huvi? Võta meiega julgelt ühendust!

LOE EDASI
Eesti Diabeediliidu struktuur

Eesti Diabeediliidu struktuur

Eesti Diabeediliidu (EDA) kõrgeimaks organiks on üldkogu, mis moodustub kõikide EDA liikmesorganisatsioonide esindajaist. Üldkogu koguneb vähemalt 1 kord aastas.

LOE EDASI
EDA ajalugu

EDA ajalugu

Eesti Diabeediliit loodi 1992 a. oktoobris. 1992a. oli Eestis 2600 1 tüübi suhkruhaiget ja 18000 2 tüübi suhkruhaiget, see moodustas 1,3% elanikkonnast.

LOE EDASI
Tasuta nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele EPIKojas

Tasuta nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele EPIKojas

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) alustas augustist 2017 täiendava nõustamisteenuse pakkumist töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. 

LOE EDASI
Eesti Diabeediliidu Põhikiri

Eesti Diabeediliidu Põhikiri

Tutvu Eesti Diabeediliidu põhikirjaga.

LOE EDASI

Viited