Artikkel

Diabeetikute tööhõive parendamise seire 2013

Diabeetikute tööhõive parendamise seire 2013

Ulvi Tammer-Jäätes
28.04.2017

17.12.2013

Eesti Diabeediliit viis 2013 aastal edukalt läbi teavitusprojekti„Diabeetikute tööhõive parendamise seire“ 2013.
Projekti rahastajaks oli EPIF (HMMN), Eesti Diabeediliit.

1. Maakondlikud teabepäevad Diabeedibussiga 6 korda:
Diabeedibuss külastas maakondade asulaid juhuvaliku põhimõttel. Diabeedibussi teenindasid meedikute brigaad (endokrinoloogid ja diabeediõed).
Kõigis maakondades toimus testimine, kus mõõdeti järgmisi parameetreid:
Ankeet diabeediriski hindamiseks.
Pikkus/kaal.
KMI (kehamassi indeks) ja TÜ (talje ümbermõõt).
Vererõhk.
Veresuhkur.
Vajadusel HbA1c ning kolesterool.
Jagati õppekirjandust ja peeti loenguid diabeedist.
Anti arstlik hinnang tervisenäitajatele.
Lisaks anketeeriti teabepäevadel osalejaid ning hinnati patsiendi enesekontrolli teostamist ning seost töövõime kaotusega ja töötusega.

Tulemused:
• Testitute arv kokku: 246
• 38 inimesel avastati esmaselt kõrgenenud veresuhkur (15,44 %)
• 75 inimesel kõrgenenud vererõhk – üle 160/95 (30,48%)
• 81 inimest KMI üle 30 – (32,92%)
• Nendest 26 inimest KMI üle 35 (10,56%)
• Enesekontrolli teostasid 198 inimest ( 80,48%)
• Töötuid või mittetöötavaid inimesi 51- ( 20,73%) nendest 40 oli vormistatud töövõime kaotus%
• Töötutest ei teostanud enesekontrolli 37 inimest ( 72,54% töötutest)

2. Seminar maakondade allorganisatsioonide juhtidele „Töövõime hindamise reformi ja riiklike sotsiaalteenusteg seostumise teemal“ Seminar viidi läbi Toosikannu puhkekeskuses:
Kokku osales seminaril 20 diabeediorganisatsiooni esindajat kokku 48 inimest. Seminari käigus arutati aktiivselt uue töövõime reformiga seotud küsimusi. Ettekandjateks pr. Karin Hanga – EPIK ja pr. Ulvi Tammer-Jäätes – EDA.

Kokkuvõte:
• Inimeste teadlikkus terviseriskidest puudulik, millega seoses jätab soovida ka ravisoostumus ja tervisekäitumine
• Ravieesmärgid pole kroonilistel haigetel täidetud
• Paljud inimesed jäävad oma probleemidega perearsti hoole alt välja, informatsiooni kättesaadavus regiooniti väga erinev
• Ravikvaliteet(diabeedi kompensatsioon) on otseses seoses enesekontrolli teostamisega ning inimese töövõimega.

Viited