Artikkel

Diabeetiliste abivahendite muudatused alates 01.01.2021

Diabeetiliste abivahendite muudatused alates 01.01.2021

Ulvi Tammer-Jäätes
15.01.2021

Alates 01.01.2021 toimusid muutused Haigekassa meditsiiniliste abivahendite nimekirjas

1) Suureneb lastele sensorite piirkogus 90% soodustusega nüüd 55tk endise 48 asemel.

2) Lisandub sensori Medtrum A7 kasutamise soodustus 90% järgmistele patsientide gruppidele:

  • rasedatele 1 tüübi diabeetikutele kuni lapse 1 aastaseks saamiseni
  • neerusiirikuga diabeetikutele
  • dialüüsravil olevatele diabeetikutele

3) suureneb 2 tüüpi insuliinsisüstivatel diabeetikutel soodustusega saadav testribade kogus- senise 450 testriba asemel saab uuel aastal 600 testriba pooles aastas,

4) suureneb 2 tüüpi insuliinsisüstivatel diabeetikutel peni nõelte kogus 550 nõelalt 700 nõelani pooles aastas.

5) Lisandub Korduvkasutatav insuliini süstevahend (mäluga pen)

01.01.2021 alates kehtivad Haigekassa soodustusega järgmised piirkogused diabeetikute abivahenditele:

Glükomeetri testribadele:

1) alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1650 testriba eest kalendripoolaastas;
2) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
3) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
4) I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas;
5) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
6) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba eest kalendripoolaastas;
7) täpsustamata diabeedi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud diagnoosikood E14) haigele kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
8) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
9) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas.

Peni nõelad:
1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
2) I tüübi diabeedi haigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
3) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
5) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 350 nõela eest kalendripoolaastas

Lantsetid:

 

1)alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 1650 lantseti eest kalendripoolaastas;
2) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
3) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
4) I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas;
5) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
6) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 lantseti eest kalendripoolaastas;
7) täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
8) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
9) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas.

Insuliinipumbad:

 

1) kuni 4-aastasele (kaasa arvatud) lapsele ühe insuliinipumba eest;

2) 5–18-aastasele lapsele, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe insuliinipumba eest viie kalendriaasta jooksul või nelja kalendriaasta jooksul, kui insuliinipump ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast neljandat kasutusaastat.

Insuliinipumba infusioonivahendid:

Haigekassa võtab insuliinipumba infusioonivahendite Quick-Set, Silhouette ja Mio eest tasu maksmise kohustuse üle Minimed 640G, MiniMed 508, Paradigm MMT-715, Paradigm MMT515, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

(3) Haigekassa võtab insuliinipumba infusioonivahendi Sure-T eest tasu maksmise kohustuse üle Minimed 640G, MiniMed 508, Paradigm MMT-715, Paradigm MMT-515, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 180 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

Insuliinipumba reservuaarid:

Haigekassa võtab insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse üle insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 122 reservuaari eest kalendriaastas.

Pideva glükoosimonitooringu komplekt:

Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku pideva glükoosimonitooringu komplekti eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
1) alla 19-aastasele isikule, kes § 43 lõikes 2 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul;
2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni ühe A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi transmitteri eest kahe aasta jooksul;
3) I tüübi diabeedi haigele, kellel on neerusiirik (RHK 10 diagnoosikood Z94.0) või kes on dialüüsil, ühe A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi transmitteri eest kahe kalendriaasta jooksul.

 

Glükoosisensorid:

 

Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike glükoosisensorite eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
1) alla 19-aastasele isikule, kes § 46 lõike 3 punktis 1 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitooringu komplekti, kuni 55 Enlite, 55 Guardian või 33 A7+ Touchscreen glükoosisensori eest kalendriaastas;
2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 16 A7+ Touchscreen glükoosisensori eest kalendripoolaastas;
3) I tüübi diabeedi haigele, kellel on neerusiirik (RHK 10 diagnoosikood Z94.0) või kes on dialüüsil kuni 16 A7+ Touchscreen glükoosisensori eest kalendripoolaastas.

Korduvkasutatav insuliini süstevahend:

Haigekassa võtab korduvkasutatava insuliini süstevahendi eest tasu maksmise kohustuse üle insuliinsõltuva suhkurtõvega (RHK 10 diagnoosikood E10) kindlustatud isikult, kes kasutab raviks kolbampullis lühitoimelist insuliini, üks kord kolme aasta jooksul.

Haavasidemed/plaastrid:

 

Haigekassa võtab kindlustatud isikule venoossete, arteriaalsete, diabeetiliste, atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade, kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks vajalike mitteantibakteriaalsete haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul järgmises ulatuses:
1) 1–3 haava või haavandi korral kuni 80 haavasideme eest;
2) 4–6 haava või haavandi korral kuni 160 haavasideme eest;
3) 7–9 haava või haavandi korral kuni 240 haavasideme eest;
4) 10–12 haava või haavandi või põhjendatud suurema vajadusega atüüpiliste haavandite korral sõltumata haavandite arvust kuni 320 haavasideme eest.

Haigekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid arteriaalse haavandiga patsiendile kuni haavandi paranemiseni pärast revaskulariseerivat ravi, samuti patsiendile, kellel revaskulariseeriv ravi on osutunud ebaefektiivseks, on terviseseisundi tõttu perspektiivitu või vastunäidustatud, aga patsient ei vaja kohest jäseme amputatsiooni.

Haigekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid atüüpiliste haavandite korral, mis on kajastatud Euroopa Haavaravi Assotsiatsiooni atüüpiliste haavandite konsensusdokumendis (Isoherranen, K. et al. (2019). Atypical wounds. Best clinical practice and challenges. Journal of Wound Care, 28 (Sup6), S1-S92).

Viited