Artikkel

Eesti Haigekassa kohtumine diabeetikute esindajatega ja endokrinoloogidega

Eesti Haigekassa kohtumine diabeetikute esindajatega ja endokrinoloogidega

Ulvi Tammer-Jäätes
26.12.2019

Eesti Haigekassa kohtumine diabeetikute esindajatega ja endokrinoloogidega

23.10.2019  toimus Eesti Haigekassas kohtumine diabeetikute esindajatega ja endokrinoloogidega

Osalejad: Ulvi Tammer-Jäätes (Eesti Diabeediliit), Piret Loomets (ELDÜ), Kristi Peegel (ELDÜ), Marju Past (Eesti Diabeediliit/ Eesti Diabeedikeskus), Vallo Volke (Eesti Endokrinoloogia Selts); EHK - Rain Laane, Maivi Parv, Erki Laidmäe, Kärt Veliste, Annika Põder 

Kohtumisel andis  EDA ülevaate erinevatest pideva glükoosiomonitooringu süsteemidest (edaspidi CGM) ja korduvkasutatavast süstevahendist ning kohtumisel tutvustati  Haigekassa esindajatele kaasatoodud seadmeid (FreeStyle Libre, Dexcom G6, NovoPen Echo). Arutleti seadmete sarnasuste ja erinevuste üle.

Haigekassa  tegi ettekande diabeeditarvikute rahastusest haigekassa vaates: 2019. a loetelu muudatuste mõju praktikas, CMG tõenduspõhisus viimaste publikatsioonide põhjal, eelarvemõju prognoos rahastades CGM T1DM-ga täiskasvanud patsientidele ning ülevaade 01.01.2020 diabeetikuid puudutavatest muudatustest meditsiiniseadmete loetelus.

Arutleti erinevate võimalike lahenduste üle, kuidas täiskasvanute sihtgrupiga  CGM seadmete soodustuse osas edasi liikuda.

Ühe lahendusena võiks kaaluda teatud kitsamate sihtgruppide defineerimist (nt. neerusiirikuga või lõppstaadiumis neeruhaigusega, silmakahjustusega, korduva raske hüpoglükeemiaga patsiendid, rasedad, kõrgelt motiveeritud patsiendid, kes näevad vaeva, et veresuhkur püsiks kontrolli all), endokrinoloogid saaksid aidata piiranguid sõnastada.

Kokkuvõttes leiti, et oluline on suurendada Eestis konkurentsi ja tuua turule soodsamaid alternatiive, vastasel korral jäävad hinnad kõrgeks ja riigi võimekus seadmeid hüvitada tagasihoidlikuks. Haigekassa jätkab tööd CGM süsteemi kättesaadavuse parandamiseks

 

Jätkutegevused

1.  Haigekassa kirjutab Abbotti ja Dexcomi  ettevõtetele, motiveerimaks tootjaid Eestisse tulema.
2. Arvestades tootjate tagasisidet, koostab haigekassa võimalikud stsenaariumid (lähtudes erineva vajadusega patsientide sihtgruppidest), millega edasi töötada.
3. Haigekassa uurib võimalusi retseptikeskuses nn. kombinatsioonkaartide lahenduse loomiseks.
4. UTJ saadab info@haigekassa.ee digiallkirjastatud avalduse, et haigekassa saaks kontrollida, kas diabeeditarvikute retseptid kaovad ära või on probleem müügitarkvaras andmete kuvamisel.
5. Endokrinoloogid ja patsientide esindajad annavad haigekassale sisendit haigekassa poolt juba rahastatavate tarvikute limiidimuudatuste vajaduse kohta (nt. mitmesüsteravil olevate T2DM patsientide testribade limiit 550-le poolaastas).

 

Viited