Artikkel

Glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmise tingimused alates 01.01.2012

Glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmise tingimused alates 01.01.2012

Ulvi Tammer-Jäätes
27.04.2017

Alates 01.01.2012. a. on glükomeetri testiribade hüvitamise tingimused muutunud vastavalt sotsiaalministri määrusele:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Vastu võetud 15.12.2011 nr 60

Määrus kehtestatakse “Ravikindlustuse seaduse” § 48 lõike 4 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt, ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

(2) Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mille väljakirjutamise õigus on Terviseametis registreeritud arstil.

(3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesolevas määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2. Glükomeetri testribad

(1) Glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002087

Accu-ChekActive Glucose 50 tk

26,03

90%

10%

7000209

Omnitest Plus 50 tk

24,04

90%

10%

7000210

OptiumPlus 100 tk

51,70

90%

10%

7000221

FreeStyle Optium (endine nimetus OptiumPlus) 50 tk

26,20

90%

10%

7000232

FreeStyle Optium (endine nimetus OptiumPlus) 25 tk

13,93

90%

10%

7000276

Elite 50 tk

29,64

90%

10%

7000287

Glucocard X – Sensor 50 tk

26,00

90%

10%

7000298

Glucocard X – Sensor 25 tk

14,02

90%

10%

7002155

Entrust 50 tk

20,75

90%

10%

7002166

CareSens 50 tk

24,43

90%

10%

7002177

Accu-Chek Go 50 tk

27,08

90%

10%

7002683

Contour TS 50 tk

28,04

90%

10%

7003077

CareSens N 50 tk

23,63

90%

10%

7003000

Accu-Chek Performa 50 tk

27,08

90%

10%

7002997

MediSmart Sapphire 50 tk

23,97

90%

10%

7002942

MediSmart Sapphire 25 tk

12,14

90%

10%

7002920

On-Call Plus 50 tk

17,19

90%

10%

7002931

On-Call Plus 25 tk

10,16

90%

10%

7004753

BGStar glükomeetri testribad 50 tk

25,50

90%

10%

7004359

iBGStar glükomeetri testribad 50 tk

25,50

90%

10%

(2) Haigekassa võtab üle diabeedihaigele kindlustatud isikule vajalike glükomeetri testribade eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:

1) alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1100 testriba eest poolaastas;
2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1100 testriba eest poolaastas;
3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest poolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;
4) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest poolaastas;
5) I tüübi diabeedi haigele kuni 600 testriba eest poolaastas;
6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 300 testriba eest poolaastas;
7) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba eest poolaastas.

Väljaandja: Sotsiaalminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 22.12.2011, 13

Viited