Artikkel

Kohtumine sotsiaalkomisjoniga

Kohtumine sotsiaalkomisjoniga

Ulvi Tammer-Jäätes
04.05.2017

Ulvi Tammer-Jäätes

Eesti Diabeediliit ja Eesti Endokrinoloogia Selts on mures, et  Töövõimereform kahjustab  olulisel määral diabeetikute toimetulekut ning elukvaliteeti.

Eesti Diabeediliidu poole on pöördunud hulgaliselt  diabeetikuid, kes on hoolimata oma eluaegsest  raskest haigusest nüüd reformi käigus tunnistatud täiesti töövõimelisteks ning puuet ei ole samuti tuvastatud. Eesti Diabeediliit pöördus EV Riigikogu Sotsiaalkomisjoni poole taotlusega teema aruteluks sotsiaalkomisjonis.

Taotluse tulemusel kohtus Eesti Diabeediliit 02.05.2017 Riigikogu Sotsiaalkomisjoniga, et arutada diabeetikute probleeme seoses Töövõimereformiga.

Ühiselt tõdeti, et diabeetikute toimetulek ei tohi  reformi tulemusel halveneda ning tekkinud probleemidele otsitakse lahendusi. Kohtumisel osalesid ka Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad. Lahenduste leidmiseks toimub järgmine kohtumine Töötukassaga 04.05.2017 kuupäeval.

Viited