Artikkel

Maailma diabeedipäev

Maailma diabeedipäev

Ulvi Tammer-Jäätes
06.11.2017

ÕIGUS TERVELE TULEVIKULE

Maailma Diabeediföderatsioon (IDF) rõhutab seekordsel diabeedipäeval, kui tähtsad on kõigi naiste jaoks võrdsetel alustel kättesaadavad diabeediravimid ja -tehnoloogiad, toimetulekukoolitus ning informatsioon, aitamaks vältida 2. tüüpi diabeeti.

Diabeediga toimetulemiseks ja tervise parandamiseks on vaja kõigile naistele võrdsetel alustel kättesaadavat ravi ja koolitust.

Faktid

 • Maailmas on üle 199 miljoni diabeetikust naise. Lähema paarikümne aasta jooksul see arv kasvab kolmandiku võrra.
 • Kaks diabeeti põdevat naist viiest on fertiilses eas.
 • Diabeet on üle maailma esinemissageduselt üheksas naiste surma põhjus, tuues kaasa üle 2 miljoni surma aastas.
 • 2. tüüpi diabeeti põdeval naisel on 10 korda suurem tõenäosus haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse kui mittediabeetikul.
 • 1. tüüpi diabeeti põdeval naisel on kõrgenenud varase raseduse katkemise risk või risk lapse väärarenguks.

Mida teha?

 • Tervishoiusüsteem peab naiste vajadustele pöörama piisavat tähelepanu.
 • Diabeetikute nõustamine on vajalik juba enne rasestumist, vältimaks rasedusaegseid riske.
 • Naised ja tüdrukud peaksid tervise arendamiseks saama võimaluse olla füüsiliselt piisavalt aktiivsed.

Rasedad peaksid diabeedi-aspektist olema suurema jälgimise all ja saama koolitust, et parandada tervisetulemusi nii emal kui ka lapsel.

Faktid:

 • Iga seitsmes sünnitus on seotud gestatsioonidiabeediga.
 • IDFi hinnangul esines 2015. aastal 16,2 protsendil elusa lapse sünnitanutest mingil kujul rasedusaegne kõrge veresuhkrutase. Pooltel gestatsioonidiabeedijuhtudel areneb sünnitajal 5-10 aasta jooksul välja 2. tüüpi diabeet.
 • Pooltel juhtudel esineb rasedusaegset kõrget veresuhkrutaset alla 30-aastastel naistel.

Mida teha?

 • 2. tüüpi diabeedi ennetamine peab keskenduma emade tervisele, toitumisele ja muule tervisekäitumisele nii enne rasedust kui ka selle ajal, aga ka lapse toitumisele imiku ja mudilasena.
 • Sünnituseelne naiste tervisekontroll peab tegelema ka diabeedi, sh gestatsioonidiabeedi varase avastamisega.
 • Meditsiinitöötajaid, sh ämmaemandaid tuleb diabeedi osas koolitada: kuidas seda tuvastada, ravida ja sellega toime tulla ning jälgida raseduse ajal.

Naised ja tüdrukud on võtmetegelased tervislike eluviiside rakendamisel, edendades tulevaste põlvkondade tervist ja heaolu.

Faktid

 • 70% 2. tüüpi diabeedi juhtumitest on võimalik ära hoida tervislike eluviiside abil.
 • 70% täiskasvanute varajastest surmadest tuleneb käitumisviisidest, mis kujunesid välja noorukieas.
 • Naistel on emadena suur mõju oma laste tervise seisukorra suhtes.
 • Uuringute järgi on emadel suur mõju laste toitumisele, tervisele ja haridusele.
 • Naised kujundavad majapidamistes toitumis- ja elustiili harjumusi ning evivad seetõttu potentsiaali ennetustööks kogu perekonna jaoks.

Mida teha?

 • Teadmiste abil kujundada naiste ja tüdrukute suutlikust toime tulla 2. tüüpi diabeedi ennetamisega kogu oma perekonnas, sealhulgas iseenda tervisega.
 • Edendades füüsilise treenimise võimalusi neidude jaoks, ennetame diabeeti.

IDFi materjalide põhjal

Viited