Artikkel

Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2010 aastal

Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2010 aastal

Ulvi Tammer-Jäätes
24.04.2017

21.11.2010

Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu 36000 krooni aastas ehk 3000 krooni kuus. Järelikult see osa pensionist, mis ületab 3000 krooni kuus, kuulub tulumaksustamisele.

Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril õigus lisaks ka üldisele maksuvabale tulule, mis on 27000 krooni aastas ehk 2250 krooni kuus.

Seega pensionär võib saada maksuvabalt kokku kuni 5250 krooni kuus.

Üldise maksuvaba tulu (2250 kr.) arvesse võtmiseks peab mittetöötav pensionär esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Avalduses (blankett on saadaval ka www.ensib.ee) peab kindlasti olema märgitud avaldaja nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning aasta, millest alates soovitakse maksuvaba tulu arvestamist. Allkirjastatud avalduse võib saata posti teel või ise pensioniametisse kohale viia.

NB! Kui mittetöötav pensionär on avalduse pensioniametile juba korra esitanud, siis iga pensionitõusu järel või uue aasta saabudes uut avaldust esitada ei ole vaja.

Töötav pensionär peab valima, kas ta soovib lubatud tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult või pensionist ja esitama avalduse vastavalt tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha ei saa.

Näiteks:
a) kui töötav pensionär on esitanud avalduse tulumaksu vabastamise kohta tööandjale, siis üldist tulumaksuvaba tulu (2250 kr.) arvestabki palga maksmisel tööandja. Kui samal ajal tema pensioni suurus on näiteks 4500 krooni, siis 3000 krooni sellest on maksuvaba ja 1500 kroonilt peetakse kinni tulumaksu 21%;

b) kui töötav pensionär esitab kõnealuse avalduse pensioniametile, siis on tulumaksuvaba kuni 5250-kroonine pension ning tulumaks peetakse kinni tööandja juures kogu töötasult.

Viited