Artikkel

Tasuta nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele EPIKojas

Tasuta nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele EPIKojas

Ulvi Tammer-Jäätes
18.08.2017

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) alustas augustist 2017 täiendava nõustamisteenuse pakkumist töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk on tagada  täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks. 

Tasuta nõustamisele saavad pöörduda tööealised inimesed (ja nende seaduslikud esindajad):

- kes kavatsevad taotleda töövõime hindamist ja/või puude raskusastme hindamist;

-kelle töövõime  ja/või puude raskusaste on hinnatud, kuid kes ei ole rahul hindamise tulemustega ja vajavavad abi otsuste sisu selgitamisel;

- kes vajavad abi ja nõustamist kaebeõiguse teostamisel seoses töövõime hindamise ja/või  puude raskusastme hindamise otsustega.

 

Nõustamist pakutakse kontaktkohtumise, e- posti ja telefoni teel

Eelregistreerimisega kontaktkohtumisel nõustamine toimub EPIKojas Toompuiestee 10, Tallinn. EPIKoda on avatud tööpäeviti kl 9-17.

Nõustamisele eelregistreerimiseks helistada telefonil 671 5909 või kirjutada noustaja@epikoda.ee

E-posti teel nõustamiseks kirjutada noustaja@epikoda.ee

Telefoni teel nõustamiseks helistada 671 5909

Vajadusel pakutakse nõustamisel viipekeeletõlke teenust, vastavast soovist tuleb teada anda nõustamisele eelregistreerimisel. EPIKoja hoone on ligipääsetav. Nõustamisele pöördujal on võimalik kasutada kohapeal internetiühenduse ja ID-kaardi lugejaga kliendiarvutit (nt elektrooniliste taotluste täitmiseks nõustaja abiga).

Nõustaja Kristi Rekand lühitutvustus:

Kristil on magistrikraad sotsiaaltöös ja õigusteaduses. Pikaajaline erialane töökogemus seondub eelkõige juriidilise nõustamisega erivajadustega inimeste abistamisel erinevates elulistes küsimustes, Kristi on teemaga süvendatult tegelenud nii kliendijuhtumite pinnal kui ka süsteemsel tasandil lahendusi otsides. Kristi soovib pädeva nõustajana olla abiks igale pöördujale eesmärgiga jõuda ootuspärase  ja rahuldava tulemuseni.

Lisainfo: tel 671 5909 ja 661 6614, e-post: noustaja@epikoda.ee

Info teenuse kohta on leitav ka: www.epikoda.ee/noustamine

 

 

Nõustamisteenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine" vahenditest.

 

Viited