Artikkel

Diabeediliit võitis

Diabeediliit võitis

Ulvi Tammer-Jäätes
29.04.2017

23.10.2003

Ajaleht “Meditsiini uudised” Endokrinoloogia erinumber 25.02.2003.
Vastab Eesti Diabeediliidu (EDA) tegevdirektor Ulvi Tammer.

Ulvi Tammer töötab Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksuses diabeediõena ning on EDA tegevjuht alates 1995. aastast. Ühtlasi on Tammer Tallinna Suhkruhaigete Seltsi juhatuse esimees.
Eestis on hinnanguliselt ligi 8500 insuliini süstivat diabeetikut, kellest 95% käsutab vahetatava kolbampulliga või eeltäidetavat süstevahendit, kirjutas detsembris EDA president Alar Jäätes ravimite piirhindade asjus sotsiaalministrile. Võttes ligikaudseks diabeetikute arvuks Eestis 48 000 inimest ja keskmiseks perekonna suuruseks 4 inimest, saame diabeetikute suhtes tehtavate otsuste mõjusfääris olevaks ligikaudu 192 000 inimest.

Ulvi Tammer, mis tulemusi andis Eesti Diabeediliidu võitlus selle eest, et insuliini piirhinnaga ei tõuseks patsiendi omaosalus?
Insuliinide piirhindade osas saavutasime patsiendile insuliini kättesaadavuse 100% soodustusega. Kindlasti on see märkimisväärne saavutus. Hetkel on kerkinud päevakorda teiste diabeediravimite (tablettravi) kompenseerimise mehhanism.

» Millega tegeleb seltsi juhatus praegu aktiivsemalt? Nimetage mõned selle aasta üritused, mis kindlalt plaanis.
Seltsi juhatus tegeleb hetkel maakondade diabeetikute seltside projekti käivitamisega. Projekti raames premeeritakse kolme paremat seltsi, kes oma diabeedialase tegevusega on silma paistnud.
l. märtsil toimub EDA traditsiooniline uusaasta vastuvõtt Harkujärve Keskuses. Kutsutud on kõikide maakondade seltside esindajad, toetajafirmad, sponsorid, meedikud, EDA projektides osalenud ja teised.
EDA tegevus on peamiselt projektipõhine ja teostatakse vastavalt tegevuskavale. EDA korraldab koolitusi (diabeetikutele, meedikutele, sotsiaaltöötajatele jne), annab välja ajakirja Diabetes ja muud diabeedialast õppekirjandust. Planeeritud on sellel aastal välja anda kordustrükk kümnest erinevast diabeedialasest brošüürist.
EDA interneti kodulehekülg paistab silma suure külastajate arvu poolest.
Juunis toimub nädalane lapsdiabeetikute laager ja EDA üldkogu koosolek ning organisatsioonijuhtide koolitusseminar.
14. novembril tähistame rahvusvahelist diabeedipäeva vabariikliku seminariga.
EDA osaleb aktiivselt Eesti Puuetega Inimeste Koja töös, Rahvusvahelise Diabeedi Föderatsiooni töös, samuti teeb koostööd Riigi Tarbijakaitse Ametiga ning erinevate ametkondadega.

» Et saada ettekujutust Teie igapäevatööst — ehk kirjeldate ühe tööpäeva, näiteks tänase (reede) päeva tegemisi?
Esmalt kohtusin soodusravimite komisjoni liikmega — diabeediliit vajab informatsiooni seoses planeeritavate muudatustega tablettravi kompenseerimisel.
Siis osalesin ümarlaual Eesti Õdede Ühingus, kus käsitleti õdede spetsialiseerumisi. See küsimus puudutab meid eriti, sest vajame kvalifitseeritud diabeediõdesid. Maailma kogemusele tuginedes on diabeediõde oluline ja peamine spetsialist diabeetikute õpetamisel ja jälgimisel. Hetkel on Eestis vaid neli diabeediõde, vajadus on märksa suurem.
Igapäevase töö osa on kindlasti suhtlemine maakondlike diabeetikute seltside juhtidega, suhtlemine firmadega, aruanded, projektid ja ürituste ettevalmistamine.
Koostöös Eesti Endokrinoloogia Seltsi ja maakondlike diabeetikute seltsidega püüame lahendada diabeetikute jaoks olulisi valupunkte (ravimid, enesekontrollivahendid, koolitus, ravivõimaluste parandamine, klubiline tegevus jne).
Pakume võimalust korraldada firmadel oma asutustes nn tervisepäevi, kus mõõdame veresuhkrut, kolesterooli, keharasvaprotsenti ja vererõhku ning anname arstliku hinnangu. EDA ametlikku telefoni käsutavad diabeetikud ka kui nõuan-detelefoni, et saada diabeedialast informatsiooni.

Viited