Artikkel

Maailma diabeedipäev

Maailma diabeedipäev

14 14.11.2006
Ulvi Tammer-Jäätes
14.11.2006

Õigus ravikvaliteedile!
Hea ravikvaliteet kuulub kõigile!

14. novembril tähistatakse 16. korda Rahvusvahelise Diabeediföderatsiooni (IDF) eestvõttel maailma diabeedipäeva.

2006. aasta teema on: Diabeet-õigus ravikvaliteedile. Hea ravikvaliteet kuulub kõigile!

Eesti Diabeediliit (EDA) soovib tõsta esile probleeme ja puudusi, mis Eestis on diabeediravi seisukohast veel lahendamata:

  • Ebavõrdne ligipääs on erinevates maakondades ja linnades elavatel diabeetikutel endokrinoloogide ja diabeediõdede vastuvõtule. Kõikides maakondades ei ole endokrinolooge, spetsialiseerunud diabeediõed töötavad üksikutes keskustes, diabeetikute jalaravikabinetid puuduvad enamuses maakondades, järjekorrad raviasutustesse on liiga pikad, transport keskustesse on kallis.
  • Enesekontrolliks vajalikud testribad soodustusega testribade ühe aasta kogusest jätkub 2-3 kuuks.
  • 70% diabeetikutele ei tagata üldse mitte mingisugust enesekontrolli võimalust.
  • Süstevahendite (peni nõelad, lancetid) kompenseerimine riiklikul tasemel puudub.
  • Ravimite kättesaadavus.

IDF soovib pöörata tähelepanu nendele inimgruppidele, kellel on raskusi ja probleeme saada tänapäeval parimat võimaliku diabeediravi või nendele inimrühmadele, kelle risk haigestuda diabeeti on tavalisest suurem. Tähelepanu all on vanurid, puuetega inimesed, alla vaesuspiiri elavad inimesed, etnilised vähemused ning immigrandid.

Tähistamine Eestis
Eesti Diabeediliit (EDA) märgib ülemaailmset diabeedipäeva üritusega 14.11.2006 Tallinnas. Lillepaviljonis (Pirita tee 26) algusega kell 16.00 toimub teemakohane konverents koos arutelude, näituse ja vastuvõtuga.

EDA on üritusele kutsunud ka riigi tervishoiu eest vastutavad kõrged riigiametnikud, arstid, huvigrupi esindajad jne.

Ajakirjanikud on teretulnud kajastama Maailma Diabeedipäeva 14.11.2006, samuti tõstatama diabeetikute toimetuleku teema meedias.

Soovitame järgmisi allikaid täiendava info hankimiseks:
Ulvi Tammer, Eesti Diabeediliidu tegevjuht, mob. 5119001 eda@diabetes.ee
Dr. Marju Past, Eesti Diabeedikeskus juhataja, endokrinoloog, mob. 5084902

Viited