Artikkel

Maailma Diabeedipäev 2020

Maailma Diabeedipäev 2020

14 14.11.2020
Ulvi Tammer-Jäätes
16.10.2020

14 novembril tähistatakse 27. korda Rahvusvahelise Diabeedi Föderatsiooni (IDF) eestvõttel maailma diabeedipäeva.

2020.aastal on maailma diabeedipäeva läbivaks teemaks „Meditsiiniõed toetavad diabeediga toimetulekut“

Kampaania sihiks on tõsta teadlikkust meditsiiniõdede üliolulisest rollist diabeetikute toetamisel.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel*:

  • moodustavad meditsiiniõed 59% tervishoiutöötajatest;
  • kogu maailmas töötab meditsiiniõena 27,9 miljonit inimest, kellest 19,3 miljonit on professionaalsed meditsiiniõed;
  • oli 2018. aastal kogu maailmas puudu 5,9 miljonit meditsiiniõde. 89% sellest puudujäägist on koondunud madala ja keskmise sissetulekuga riikidesse.

Koolitatud ja töötavate meditsiiniõdede arv peab kasvama 8% aastas, et 2030. aastaks tekkivat murettekitavat puudujääki vältida.

WHO hinnangul on sotsiaalse arengu eesmärkides seatud sihtide saavutamiseks aastaks 2030 vajalik investeering 3,9 triljonit USA dollarit, millest 40% tuleb suunata tervishoiutöötajate palkadeks.

Tervishoiutöötajatesse investeerimine võib mõjutada ka teiste sotsiaalse arengu eesmärkide saavutamist: vaesuse kaotamist, kaasava ja võrdse hariduse tagamist, soolise võrdõiguslikkuse saavutamist naiste tööhõive ja võimaluste suurendamise kaudu ja inimväärse töö ning jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamist.

Rahvusvaheline Diabeedi Föderatsioon (IDF) peab poliitikakujundajate ja meditsiiniõdedega vahetut dialoogi sammude üle, mida ette võtta, et tagada tervishoiutöötajate parim ettevalmistus diabeetikute toetamiseks nende kogukondades parema hariduse ja rahastamise kaudu.

Meditsiiniõdedel on otsustav roll

Kogukonna kõrgelt hinnatud liikmetena teevad meditsiiniõed erinevate terviseprobleemidega inimeste toetamisel suurepärast tööd. Nende tuge vajavad ka inimesed, kellel on diabeet või sellesse haigestumise risk.

Diabeetikutel on mitmeid probleeme ja haridus on ülioluline, et meditsiiniõed saaksid oskused, mille abil neile tuge pakkuda. IDF soovib pakkuda meditsiiniõdedele võimalusi haigust paremini tundma õppida ja saada koolitusi, et nad saaksid diabeetikutele abiks olla.

Oktoobris teeb IDF kättesaadavaks veebikursuse, et aidata meditsiiniõdedel hinnata ja täiendada oma teadmisi diabeedist.

Meditsiiniõdede oluline osa

Olukorras, kus diabeetikute arv maailmas jätkuvalt kasvab, muutub meditsiiniõdede ja teiste tervishoiu tugitöötajate roll haiguse mõju ohjamisel järjest olulisemaks. Meditsiiniõed on tihti esimesed ja mõnikord ainsad meditsiinitöötajad, kellega inimene kokku puutub, ja seega on nende esialgse hinnangu, abi ja ravi kvaliteet ülioluline.

Meditsiiniõdede roll on oluline:

  • diabeedi varajasel diagnoosimisel, et tagada viivitamatu ravi;
  • diabeetikutele iseseisva toimetuleku õpetamisel ja psühholoogilise toe pakkumisel, et vältida tüsistusi;
  • II tüüpi diabeedi ohuteguritega tegelemisel, et aidata haigust vältida.

Jätkuvalt on oluline tõsta haridustaset ja rahastust, et koolitada kogu maailmas meditsiiniõdesid, kes oskaksid diabeetikute ja II tüüpi diabeeti haigestumise riskiga inimestele tuge pakkuda.

Tervishoiuteenuste osutajad ja valitsused peavad seetõttu aru saama haridusse ja koolitusse investeerimise olulisusest. Õigete oskuste olemasolul saavad meditsiiniõed diabeedist mõjutatud inimeste heaks palju ära teha.

IDF teeb diabeetikute ja diabeedist mõjutatud inimeste nimel üleskutse, milles palub riikide valitsustel tunnustada ja edendada meditsiiniõdede rolli diabeedi ravis.

*https://www.who.int/publications-detail/nursing-report-2020

Viited