Abiks: Töövõime hindamise taotlus

Abiks: Töövõime hindamise taotlus

Töötukassa poolt on koostatud diabeedihaigetele esmane juhendmaterjal, mida peaks diabeetik taotluse täitmisel arvestama. Kindlasti soovitame juhendi täitmisel küsida vajadusel abi Töötukassa töötajatelt.

LOE EDASI
Eesti Diabeediliidu üldkogu aastakoosolek 01-02.07.2017 Ruunavere Hotellis

Eesti Diabeediliidu üldkogu aastakoosolek 01-02.07.2017 Ruunavere Hotellis

Eesti Diabeediliidu üldkogu aastakoosolek toimub 01-02.07.2017 Ruunavere Hotellis.

LOE EDASI
Diatleetide spordilaager

Diatleetide spordilaager

Spordilaager sobib igale diabeedikule. Nii naistele kui meestele, sportlastele ja tugitoolisportlastele. Vajadusel teeme trenni mitmes grupis. Lisaks on kavas loengud ning jagame erinevaid kogemusi. Boonusena paigaldame igale osalejale laagri ajaks monitoorimisseadmed, et tulemused oleksid 24/h jälgitavad. Tekkis huvi? Võta meiega julgelt ühendust!

LOE EDASI
Raamat: 2.tüüpi diabeet

Raamat: 2.tüüpi diabeet

Diabeet ehk suhkurtõbi on mitmesugustel põhjustel tekkiv energia ainevahetuse häire. Diabeedile on iseloomulik pikka aega kõrgel püsiv vere suhkrusisaldus ja häired süsivesikute, rasvade ja valkude ainevahetuses...

LOE EDASI
Raamat: Insuliinravi

Raamat: Insuliinravi

Diabeet ehk suhkurtõbi on energiaainevahetusehäire, mis on tingitud kõhunäärme vähesest insuliinitootmisest või insuliini toime nõrgenemisest ja insuliini eritumise puudulikkusest. 

LOE EDASI
Diabeetikute abivahendite soodustused alates 01.01.2017

Diabeetikute abivahendite soodustused alates 01.01.2017

Seadme ostmiseks tuleb patsiendil pöörduda apteeki või haigekassaga lepingu sõlminud müüja poole ning esitada isikut tõendav dokument. Kui ostate seadmeid kellelegi teisele, siis on vajalik selle inimese isikukood, kellele seadet ostate.

LOE EDASI
Töövõime hindamine ning puude  ja sotsiaaltoetuste määramine

Töövõime hindamine ning puude ja sotsiaaltoetuste määramine

Töövõime määramist viib alates 2016 aasta juulist läbi Töötukassa. Soovi korral on võimalik puude raskusastet ja töövõime hindamist taotleda koos, sel juhul võib esitada ühistaotluse  töötukassale või Sotsiaalkindlustusametile.

LOE EDASI
Kohtumine sotsiaalkomisjoniga

Kohtumine sotsiaalkomisjoniga

Eesti Diabeediliit ja Eesti Endokrinoloogia Selts on mures, et Töövõimereform kahjustab olulisel määral diabeetikute toimetulekut ning elukvaliteeti.

LOE EDASI
Viited internetis

Viited internetis

Internetis on palju diabeediga seonduvat materjali. Organisatsioonide kodulehekülgi, uurivaid ja arutavaid lehekülgi ning diabeedialast materjali tuleb juurde pidevalt. Toome viiteid mis on tunnustatud ja tutvumist väärt. Lisaks mõned viited iseseisvatele diabeedi alase info publitseerijate lehtedele. 

LOE EDASI
Milliseid meditsiiniseadmeid hüvitab Haigekassa?

Milliseid meditsiiniseadmeid hüvitab Haigekassa?

Haigekassa kompenseerib kindlustatule järgmisi meditsiiniseadmeid:
– glükomeetri testribad diabeedihaigetele;
– insuliinipump diabeedihaigetele (alla 4-aastastele lastele ja 4-18-aastastele kindlustatutele, kes on vajanud diabeedi ebastabiilse kulu tõttu aasta jooksul ravi piirkondlikus haiglas 3 ja enam korda;

LOE EDASI
Haigekassa makstavad hüvitised

Haigekassa makstavad hüvitised

Eesti Haigekassa maksab kolme tüüpi hüvitist: töövõimetushüvitis (haigushüvitis, sünnitushüvitis, hooldushüvitis, lapsendamishüvitis), täiendav ravimihüvitis ja hambaravihüvitis (hambaravihüvitis, hambaproteeside hüvitis).

NB! Kõigi hüvitiste kohta saab täpsemat infot internetist aadressilt www.haigekassa.ee või Haigekassa infotelefonil 16363.

LOE EDASI
Kuidas tervislikult toituda, kui sul on diabeet

Kuidas tervislikult toituda, kui sul on diabeet

  • Käepärased portsjonid.
  • Söö mitmekesist toitu
  • Kerged värvilised eined aitavad diabeediga toime tulla.

Pea meeles, et lihtsam on teha esialgu väikeseid muudatusi toitumisharjumuses. Aja jooksul viivad väikesed muutused suure eduni.

LOE EDASI
Glükomeetri testribade piirhinna muudatus alates 01.07.2014

Glükomeetri testribade piirhinna muudatus alates 01.07.2014

Testribadele rakenduvad piirhinnad alates 1. juulist kui lõpeb pooleaastane üleminekuaeg piirhinnasüsteemile. Haigekassa analüüs näitab, et vastupidiselt kartustele muutub testribade ostmine alates 1. juulist vaatamata piirhinna kehtestamisele valdavale enamikule patsientidest isegi senisest soodsamaks.

LOE EDASI
Diabeetikute tööhõive parendamise seire 2013

Diabeetikute tööhõive parendamise seire 2013

Eesti Diabeediliit korraldas teavitusprojekti „Diabeetikute tööhõive parendamise seire“ 2013. Projekti rahastajaks oli EPIF (HMMN), Eesti Diabeediliit. Diabeedibuss külastas maakondade asulaid juhuvaliku põhimõttel. Diabeedibussi teenindasid meedikute brigaad (endokrinoloogid ja diabeediõed). 

LOE EDASI
Glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmise tingimused alates 01.01.2012

Glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmise tingimused alates 01.01.2012

Glükomeetri testiribade hüvitamise tingimused on muutunud vastavalt sotsiaalministri määrusele: Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

LOE EDASI
Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus

Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus

Meie teenused on välja töötatud pidades silmas erivajadustega tööealisi inimesi ja/või nende hoolduskoormusega lähedasi. PTAK nõustab kliente abivahendi valikul ja töö- või kodukeskkonna kohandamisel. Lisaks pakume informatsiooni olemasolevate toimetulekut toetavate teenuste- ja toetuste kohta. 

LOE EDASI
EDA arengukava 2011 – 2017

EDA arengukava 2011 – 2017

Eesti Diabeediliit on mittetulunduslik organisatsioon, mis loodi 1992 a. 4 kohaliku diabeetikute seltsi poolt.
Tänaseks on Eesti Diabeediliit katusorganisatsiooniks 22 liikmesühingule ja 14 toetajaliikmele üle kogu vabariigi. EDA on eraõiguslik juriidiline isik, kelle liikmeteks on EDA põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad diabeedialal tegutsevad juriidilised ühingud.

LOE EDASI
Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2010 aastal

Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2010 aastal

Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu 36000 krooni aastas ehk 3000 krooni kuus. Järelikult see osa pensionist, mis ületab 3000 krooni kuus, kuulub tulumaksustamisele. Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril õigus lisaks ka üldisele maksuvabale tulule, mis on 27000 krooni aastas ehk 2250 krooni kuus.

LOE EDASI
Töövõimetuspensioni saajatel sotsiaalmaksu erisus

Töövõimetuspensioni saajatel sotsiaalmaksu erisus

Puudega inimeste esindajad on sotsiaalministeeriumi tähelepanu juhtinud sellele, et keerulises majandusolukorras kaotavad tööandjad puudega inimeste töökohti, viidates sotsiaalmaksu maksmise aluseks olevale kõrgele kuumäärale. 2009 algusest tõusis sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 2700 kroonilt 4350 kroonini.

LOE EDASI
Glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmine 2007

Glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmine 2007

Alates 15.04.2007. a. on glükomeetri testiribade hüvitamise tingimused muutunud. Haigekassa kompenseerib diabeetikule vajalike glükomeetrite testribade eest ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) alla 19 aastasele lapsele 600 testiriba eest poolaastas;
2) I tüübi diabeedi haigele 300 testiriba eest poolaastas.

LOE EDASI

Sildipilv

Viited